Standarde de lucru

SC STEEL MARCONSTRUCT SRL este o firmă dinamică, dornică să-şi consolideze poziţia pe segmentul de piaţă pe care acţionează prin execuţii de lucrări al căror element de referinţă să fie CALITATEA. Faptul că în prezent firma are în execuţie lucrări pentru beneficiari reprezentativi pe plan internaţional demonstrează că direcţia către care se îndreaptă dezvoltarea ei este cea bună.

Activitatea SC STEEL MARCONSTRUCT SRL se desfăşoară în condiţiile unei permanente preocupări pentru protecţia mediului înconjurator şi siguranţa deplină a oamenilor în acţiunile acestora.

În prezent alinierea cu cerinţele directivelor europene de sănătate şi securitate în muncă şi preocuparea pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a muncii pentru angajaţi, clienţi, contractori şi alte părţi implicate, ne-a determinat să implementăm un sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă care va fi certificat de un organism acreditat.