Confecţionare suporţi şi ansabluri specifice reţelelor de conducte pentru navele maritime

 
Steel Marconstruct: Confecţionarea de suporţi metalici şi conectori necesari susţinerii şi funcţionării instalaţiilorSteel Marconstruct: Confecţionarea de suporţi metalici şi conectori necesari susţinerii şi funcţionării instalaţiilor

Realizarea şi instalarea de suporţi metalici.

       Confecţionarea de suporţi şi conectori necesari susţinerii şi funcţionării instalaţiilor, în acord cu măsurile, nivelurile de sarcini şi indicaţiile furnizate de  tubulatorii din montaj. Sudarea acestora, polizarea, vopsirea şi predarea catre personalul de la navă.

         Înaintea montării suporţilor se verifică dacă:

- materialele de montaj nu au suferit degradări în timpul transportului, depozitării şi al manipulării;

- traseul şi amplasarea suporţilor corespund indicaţiilor din proiect;

- centrarea şi alinierea ţevilor sunt conform shemelor;

- lungimea tronsoanelor este aleasa corespunzator pentru ca sudurile pe poziţie să fie realizate în punctele cele mai favorabile;

- sunt respectate cotele, direcţia şi înclinarea tronsoanelor aşezate în poziţia definitivă şi dacă sunt conforme cu desenele de montaj.

       Verificarea şi încercarea sudurilor se face de către personalul firmei de montaj. Toate sudurile sunt supuse unei examinări vizuale în vederea depistării eventualelor fisuri sau abateri de execuţie peste limitele prevăzute în tehnologia de sudură. Îmbinările prin sudură care prezintă defecte exterioare la examinarea vizuală se vor reface în totalitate. Orice defect depistat în urma verificărilor este îndepărtat şi remediat.